FULLERÖ SÄTERI VERKSAMHETER HISTORIA NYHETER KONTAKT


NYHETER
Hus uthyres på Fullerö

Restaurering av antika byggnader - reportage från Fullerö i Gods och Gårdar

Visning av biblioteks- flygeln samt parken på Kulturhusens dag.

Ombyggnad av kostallet.

Reportage från Fullero i VLT angående byggnadsminnen.

Fullerö Golfklubb

Fullerö Säteris Blog

Välkommen till Fullerö Säteri

Fullerö Säteri ligger vid Mälaren i Västmanland. Sedan 1600-talet har gården gått i arv som fideikommiss inom familjen Cronstedt som fortfarande driver gården. Idag driver Fullerö Säteri en rad olika verksamheter vars övergripande mål är att förvalta ett unikt miljö- och kulturarv för kommande generationer. På denna hemsida finns information om gårdens historia, verksamheter, projekt, miljö- och kulturarbete samt kontaktinformation.

Fullerö omfattar drygt 700 ha mark samt 1300 ha vatten. Marken ligger längs västra stranden vid Västeråsviken. Utgårdarna heter från norr Gotö, Jotsberga, Almö och söder om huvudgården Holm. Vattenområdet sträcker sig över Västeråsviken och omfattar några öar i mälaren. På marken ligger Fullerö Golfklubb.

Ön Tovan

Se eniros karta på ön som ligger utanför mellan Fullerö och Almö-Lindö. Maila till kontor@fullerosateri.se eller ring 021-52051 för att få prospekt över villkoren att arrendera ön och bygga hus. Huset som syns på ön är rivet och bygglov finns för nytt hus på samma ställe. Eniros kartor http://kartor.eniro.se/m/abvzj och http://kartor.eniro.se/m/abvN8

På marken finns Fullerö naturreservat samt ett antal biotopområden samt områden med Naturvårdsavtal. Skogsbruket är därför av begränsad storlek däremot bedrivs aktiv naturvård med jaktverksamhet i de viltrika markerna.

Välkommen!



Carl Johan och Nilla Cronstedt

































eXTReMe Tracker