FULLERÖ SÄTERI VERKSAMHETER HISTORIA NYHETER KONTAKT
Kontakt

Fullerö Säteri
725 91 Västerås

Telefon: 021 520 51
Email: infosnabelafullerosateripunktse

Carl Johan Cronstedt
Fideikommissarie
Mobil: 0708 66 66 84
Email: carl.johansnabelafullerosateripunktse

Nilla Cronstedt
Inredningsarkitekt SIR
Mobil: 0704 88 84 48
Email: nillasnabelafullerosateripunktse

Carl Cronstedt
Blivande Fideikommissarie
Mobil: +7 903 79 777 59
Email: carlsnabelafullerosateripunktse

Claes Ericsson
Driftsansvarig Jordbruk och Djur
Mobil: 070 269 60 04
Email: claessnabelafullerosateripunktse

Krister Meijergård
Ansvarig fär hyresfastigheter
Mobil: 070 478 67 91
Email: kristersnabelafullerosateripunktse

Jan Stavlind
Ansvarig för jakter
Mobil: 070 674 12 80
Email: jansnabelafullerosateripunktse


Carl Johan, Nilla och Carl med hunden Madonna vid Fullerö villa 2007

eXTReMe Tracker