Hem

Fullerös historia


Fullerö omnämns redan på 1200-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden färdigställdes 1656 efter ritningar av arkitekten var Jean de la Vallée som en modell till Riddarhuset i Stockholm. Sedan 1686 har Fullerö innehafts av familjen Cronstedt. 1739 gjorde Jacob Cronstedt egendommen till fideikommiss, vilket har medfört att både fastigheten och inventarier behållits oskingrade som en unik del av det svenska kulturarvet. 1999 fick Fullerö säteri en byggnadsminnesförklaring med motivering att "Fullerö säteri är en utomordentlig arkitektonisk exponent för svensk stormaktstid. Anläggningen äger i sin helhet med park och omgivande byggnader ett synnerligen stort intresse från kulturhistorisk synpunkt." Bygnadsminnet omfattar 14 byggnader och slottsparken.

Vår verkamhet


Fullerö Säteris främsta mål är att förvalta ett unikt miljö- och kulturarv för kommande generationer genom att kontinuerligt investera i restauring av kulturbyggnader samt åtgärder för att bevara biotopområden och öppna landskap. I samarbete med forskare och museum delar vi med oss av Fullerös rika historia. Vi bedriver traditionellt jord- och skogsbruk, djurhållning med frigående nötdjur och får, fiske och uhyrning av fritidshus. Fullerö Säteri är en KRAV-märkt gård med ekologisk produktion. Via solceller på ladugårdarna är Fullerö även självförsörjande på el.

Besöka Fullerö


Fullerö har en unik natur med rikt fågel- och djurliv. Fullerö naturreservat omfattar över hundra hektar mark längs Mälaren med ett av landets artrikaste ädellövsskogar och ett bestånd med över 100-årig skogsalm. För naturupplevelser eller rekreation erbjuder vi boende i två- eller trebäddsrum med badrum. I Mälaren kan du fiska gös, gädda och abborre i Fullerös vatten och på vinterhalvåret finns en plogad bana för långfärdskridskoåkning.